Офіційний сайт Іваничівської селищної ради
Волинська область, Володимирcький район

Доступ до публічної інформації

У питаннях доступу до публічної інформації Іваничівська селищна рада керується такими нормативно-правовими актами:

1. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

2. Закон України «Про інформацію».

3. Закон України «Про захист персональних даних».

4.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Розпорядження № 8 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що містять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»"

2. Розпорядження №93 "Про Перелік відомостей, що містять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Іваничівській селищній раді"

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

Відповідальний структурний підрозділ за організацію роботи з запитами на інформацію у апараті Іваничівської селищної ради: відділ  організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення апарату Іваничівської селищної ради.

Особа, відповідальна за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в апараті Іваничівської селищної ради: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Валентина Бабусюк

 

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Іваничівська селищна рада

 

Для отримання інформації, розпорядником якої є Іваничівська селищна рада, необхідно подати відповідний запит за адресою: 45300, Волинська  область, Володимирський район, селище Іваничі, вул. Грушевського, 13, електронну пошту ivaselrada@ukr.net.

 

Запити на інформацію можна подати виконавчим органам Іваничівської селищної ради (розпорядникам інформації) зі статусом юридичної особи:

- відділу освіти, культури, молоді та спорту за адресою: 45300, Волинська область, Володимирський район, селище Іваничі, вул. Грушевського, 13, або електронну пошту iv_voskms@ukr.net;

- фінансовому відділу за адресою: 45300, Волинська область, Володимирський район, селище Іваничі, вул. Грушевського, 13, або електронну пошту ivaselrada_fin@ukr.net;

- відділу соціального захисту та охорони здоров’я за адресою: 45300, Волинська область, Володимирський район, селище Іваничі, вул. Грушевського, 13, або електронну пошту ivaselrada_soc@ukr.net;

- Центру надання адміністративних послуг за адресою: 45300, Волинська  область, Володимирський район, селище Іваничі, вул.Львівська, 7А, або електронну пошту cnap_ivaselrada@ukr.net.

 

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Іваничівській селищній раді визначене спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями у кабінеті № 23 (Володимирський район, селище Іваничі, вул. Грушевського, 13, 2-ий поверх адмінприміщення).

 

Строк розгляду запитів на інформацію

 

Статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

 

Згідно із статтею 23  Закону України «Про доступ до публічної інформації»  рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора