Офіційний сайт Іваничівської селищної ради
Волинська область, Володимирcький район

Актуальні питання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

 

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до селищної ради?

            Іваничівська селищна рада, вул. Грушевського,13, смт. Іваничі, 45300. Як правильно оформити звернення? Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу селищної ради? Телефон для довідок за зверненнями громадян : (03372)21 183  понеділок – четвер з 08.00. до 17.15, п’ятниця з 08.00. до 16.00, перерва на обід з13.00 до 14.00.

 

Як потрапити на особистий прийом до керівництва селищної ради?

Особистий прийом громадян в селищній раді проводиться згідно встановленого графіку, що який оприлюднено на даному сайті. Як і коли працює «телефон довіри» селищної ради? «Телефон довіри» селищної ради (03372)21 183 працює з 08.00. до 17.15. щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08.00 до 17.00 години у п’ятницю з 08.00 до 16.00 години, обідня перерва з 13.00-14.00.       

        

Який порядок розгляду звернень громадян у селищній раді?

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Статтею 19 Закону України «Про звернення громадян» визначено, зокрема, у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом у селищній раді є загальний  відділ.

В якій термін розглядається звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на дії чи рішення органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.


Перелік деяких питань, розгляд яких не відноситься до  компетенції місцевих органів виконавчої влади

 1. Скарги на рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, розглядаються у судовому порядку. (частина 3 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.96№ 393).
 2. Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи розглядаються безпосередньо в судах. (ст. 232 Кодексу законів про працю України).
 3. Спори про відмову у прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації; молодих фахівців, що закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлених на роботу до цього підприємство, установи, організації, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу, розглядаються безпосередньо в місцевих судах. (ст. 232 Кодексу законів про працю України).
 4. Питання про виплату заробітної плати, регресних сум, належних працівникові при звільненні, розглядаються комісією з трудових спорів за місцем роботи. У разі незгоди з рішенням КТС, працівник може оскаржити рішення суду в 10-денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання КТС або його копії. (ст.228 Кодексу законів про працю України).
 5. Заяви працівників підприємства - боржника, які припинили трудові відносини до порушення провадження у справі про банкрутство, з вимогами про погашення заборгованості, яка витікає з трудових відносин, розглядаються в господарському суді. Аналогічні вимоги працівників підприємства - боржника, які не припинили трудових відносин, також розглядаються в господарському суді. (ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 03.04.2003 р. № 672).
 6. Земельні суперечки, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом (ст. 158 Земельного кодексу України).
 7. Спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, вирішуються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. 
  (ст. 88 Земельного кодексу України).
 8. Оскарження зацікавленою особою нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні виробляється в місцевому суді за місцезнаходженням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або робочого місця приватного нотаріуса. 
  (ст. 50 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. № 3425).
 9. Скарги на постанови про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями органів дізнання, досудового слідства або прокуратури розглядаються в суді. (ст. 14 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 01.12.94 р. № 266).
 10. Питання щодо виконання рішень судів та інших органів відносяться до компетенції державної виконавчої служби, що відноситься до системи органів Міністерства Юстиції України, у відповідності зі ст. 1 Закону України "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998 р. № 202.
 11. Контроль за правильним, повним і своєчасним виконанням рішень державним виконавцем здійснює начальник відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і керівник вищого органу. Контроль за законністю виконавчого виробництва здійснюється Міністерством юстиції України через Департамент державної виконавчої служби (ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р. № 606).
 12. Питання, що стосуються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які відносяться до компетенції Верховної Ради України у відповідності зі ст. 85 Конституції України.
 13. Заяви щодо забезпечення особистої безпеки громадян, а також заяви і повідомлення про злочини та адміністративні порушення розглядаються в органах внутрішніх справ у відповідності зі ст. 10 Закону України "Про міліцію" від 20.12.1990№565.
 14. Скарги на дії органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, розглядаються прокурором.(ст. 29 Закону України "Про прокуратуру" від 05.11.1991№ 1789).
 15. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. (ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. № 280).
 16. Скарги на дії прокуратури.
 17. Оскарження судових рішень. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
 18. Скарги на рішення органів влади місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів (крім делегованих повноважень).
 19. Скарги на роботу банківських установ, порядку роботи з клієнтами банків.
 20. Спори щодо виконання договірних зобов’язань з банками вирішується відповідно до умов договору або в судовому порядку.
 21. Скарги платників податків на рішення державних податкових інспекцій відповідно до наказу Міндоходів від 25.12.2013 № 848.

Повноваження Іваничівської селищної ради

 

Конституція України

 

Стаття 144.

 Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

 

Стаття 146.

Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ

Іваничівської селищної ради

як органу місцевого самоврядування

визначаються статтями 25-40 Закону  України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора