Офіційний сайт Іваничівської селищної ради
Волинська область, Володимирcький район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

Дата: 31.10.2023 17:01
Кількість переглядів: 497

Фото без опису

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

  1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок, розташованих на території Іваничівської селищної ради для будівництва та обслуговування вітроелектростанцій і суміжних об’єктів електроенергетичної інфраструктури.
  2. Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Іваничівська селищна рада Володимирського району Волинської області.

3.         Передбачувана процедура громадського обговорення:

– строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 01.11.2023 р. до 11.11. 2023 р.;

- згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО;

- ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Іваничівської селищної ради – https://ivaselrada.gov.ua/.

- зауваження і пропозиції подаються до Іваничівська селищна рада Володимирського району Волинської області за адресою: 45300, Волинська обл., Володимирський р-н, смт Іваничі, вул. Грушевського, буд. 13, ел. пошта: ivaselrada_eko@ukr.net в термін до 11.11.2023 р.

- місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Іваничівська селищна рада Володимирського району Волинської області.

-  необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування – відсутня.

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

Назва документа державного планування:

Детальний план території земельних ділянок, розташованих на території Іваничівської селищної ради Володимирського району Волинської області для будівництва та обслуговування вітроелектростанцій і суміжних об'єктів електроенергетичної інфраструктури

1. Замовник СЕО

Іваничівська селищна рада Володимирського району Волинської області (45300, Волинська обл., Володимирський р-н, смт Іваничі, вул. Грушевського, буд. 13).

ЄДРПОУ: 04335186

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація розробляється на підставі рішення № 32/30 від 29 вересня 2023 року Іваничівської селищної ради Володимирського району Волинської  області.

Проєкт розроблятиметься відповідно до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Територія проєктування знаходиться на території Іваничівської селищної ради.

Детальний план території розробляється з метою організації території для будівництва та обслуговування вітроелектростанцій загальною встановленою потужністю 150 МВт і суміжних об’єктів електроенергетичної інфраструктури (високовольтні підстанції, лінії електропередач, кабельні мережі та під’їзді шляхи). Детальним планом визначатимуться зони в яких можливе здійснення будівництва  вітроелектростанцій і суміжних об’єктів електроенергетичної інфраструктури, основні вимоги до них, їх гранично допустимі параметри, тощо.

Розвиток вітроенергетики відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону. Будівництво вітроелектростанції нового типу може покращити ситуацію з енергопостачанням, створить нові робочі місця.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Заплановані об’єкти належать до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) ДПТ розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

В ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

- безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

б) Зважаючи на географічне положення транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень детального плану території для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

в) На території проектування відсутні об’єкти природно-заповідного фонду. Територія опрацювання не знаходиться на територіях Смарагдової мережі України у Волинській  області.

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні сценарії розвитку:

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проєкту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території в даному населеному пункті, розвиток альтернативних джерел енергії.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – не затвердження проєкту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту, раціонального розподілу території. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення економічної та екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Під час підготовки звіту СЕО визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє природне середовище в період здійснення планованої діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля,

– статистичну інформацію,

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля,

– дані моніторингу стану довкілля,

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Окрім того, необхідно оцінити обмеження будівництва об’єктів за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи;

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планованої діяльності).

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і  відповідно до неї складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Іваничівська селищна рада Володимирського району Волинської області ( 45300, Волинська обл., Володимирський р-н, смт Іваничі, вул. Грушевського, буд. 13, ivaselrada_eko@ukr.net).

Строки подання зауважень та пропозицій  - 10 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок, розташованих на території Іваничівської селищної ради для будівництва та обслуговування вітроелектростанцій і суміжних об’єктів електроенергетичної інфраструктури (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора