Офіційний сайт Іваничівської селищної ради
Волинська область, Володимирcький район

Про дотримання вимог Правил охорони електричних мереж

Дата: 23.02.2023 12:13
Кількість переглядів: 1735

Фото без опису 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» охоронні зони об'єктів енергетики встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі, та навколо електростанцій, електропідстанцій, струмопроводів і пристроїв для забезпечення нормальних умов експлуатації об'єктів енергетики, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

Охоронні зони уздовж повітряних ліній електропередачі встановлюються у вигляді земельної ділянки, і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони ліній від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на певній відстані в залежності від напруги ліній електропередачі.

Охоронні зони уздовж підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони від крайніх кабелів лінії на певній відстані в залежності від місця розміщення цих ліній.

Охоронні зони уздовж підводних кабельних ліній електропередачі встановлюються у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони від крайніх кабелів лінії на певній відстані в залежності від місця розміщення цих ліній.

Охоронні зони електричних станцій і підстанцій, струмопроводів та пристроїв встановлюються на певній відстані за периметром земельної ділянки, на якій ці об'єкти розміщені.

Згідно з Правилами охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1455, охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на таку відстань по горизонталі:

- 2 метри — до 1 кВ;

- 10 метрів — 3—20 кВ;

- 15 метрів — 35 кВ;

- 20 метрів — 110 кВ;

- 25 метрів — 150 кВ, 220 кВ;

- 30 метрів — 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

- 40 метрів — 750 кВ.

Спеціальні зони об'єктів енергетики - території навколо об'єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечує безпечне функціонування цих об'єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон.

Відповідно до статті  18 вище зазначеного закону  для забезпечення надійної експлуатації та охорони енергогенеруючих об'єктів і об'єктів передачі електричної та теплової енергії, а також безпеки населення і охорони навколишнього природного середовища встановлюються:

санітарно-захисні зони атомних електростанцій;

зони спостереження атомних електростанцій;

охоронні зони об'єктів енергетики;

санітарно-захисні зони об'єктів енергетики;

охоронні зони магістральних теплових мереж.

Земельні ділянки в межах вказаних зон не вилучаються (викупляються) у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями (крім випадків, коли встановлення спеціальних зон призводить до неможливості використання земельних ділянок за цільовим призначенням).

У випадках, якщо встановлення спеціальних зон об'єктів енергетики призводить до неможливості використання земельної ділянки за цільовим призначенням, власник земельної ділянки чи землекористувач має право вимагати вилучення (викупу) земельної ділянки для суспільних потреб, а орендар такої земельної ділянки має право вимагати в односторонньому порядку розірвання договору оренди земельної ділянки та відшкодування нанесених цим збитків.

Спеціальні зони енергетичних об'єктів встановлюються на землях всіх категорій земель.

Визначення та встановлення спеціальних зон об'єктів енергетики проводиться при:

розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва та експлуатації енергетичних об'єктів;

складанні технічної документації з виготовлення документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками під об'єкти енергетики;

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельних сервітутів для розміщення та експлуатації електричних мереж;

складання окремих проектів землеустрою щодо встановлення спеціальних зон об'єктів енергетики.

Власникам та користувачам земельних ділянок, на які встановлено обмеження та обтяження, видається кадастровий план їх земельних ділянок з нанесеними межами спеціальних зон, а також письмовий перелік обмежень та обтяжень щодо використання земель в цих зонах.

Обмеження та обтяження щодо використання земельних ділянок у межах спеціальних зон об'єктів енергетики підлягають державній реєстрації.

Власники землі та землекористувачі, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, що експлуатують об'єкти енергетики, забезпечують виконання заходів щодо охорони об'єктів енергетики та дотримання встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель в межах спеціальних зон, передбачених проектом землеустрою.

Особи, на користь яких встановлені обмеження щодо використання земель в межах охоронних та інших зон об'єктів енергетики, повинні вимагати від власників землі та землекористувачів дотримання таких обмежень та обтяжень.

Спори щодо порядку використання земель в межах охоронних та інших зон об'єктів енергетики вирішуються у судовому порядку.

Статтею 32 Закону встановлені обмеження на використання земель в спеціальних зонах об'єктів енергетики, зокрема,

  • В межах санітарно-захисних зон електричних мереж забороняється:

розташовувати житлові і громадські будівлі, майданчики для стоянки і зупинки всіх видів транспорту, підприємства, на яких використовуються легкозаймисті рідини і гази, підприємства з обслуговування автомобілів, сховища нафти, нафтопродуктів та інших пожежонебезпечних речовин;

вирощування сільськогосподарських культур, що потребують ручного обробітку ґрунту та збирання урожаю;

проведення сільськогосподарських та інших робіт особам у віці до 18 років в межах санітарно-захисних зон повітряних ліній електропередачі напругою 750 кВ і вище.

  • В межах охоронних зон об'єктів енергетики забороняється:

будувати житлові будинки, будинки громадського призначення;

розміщати споруди іншого призначення на меншій відстані від елементів електричних мереж, ніж встановлена нормами;

складати будь-які матеріали, розпалювати вогнища, влаштовувати звалища;

саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспективного росту не більше двох метрів;

розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;

влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, влаштовувати зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

запускати спортивні моделі літальних апаратів та повітряні змії;

відсипати ґрунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди;

влаштовувати зупинки та стоянки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

  • В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі власникам, користувачам земельних ділянок, фізичним та юридичним особам забороняється:

саджати дерева та кущі;

будувати будинки, споруди будь-якого призначення;

виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад п'ять тонн;

зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали;

кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).

Власникам, користувачам земельних ділянок фізичним та юридичним особам у межах спеціальних зон електричних мереж без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника, забороняється виконувати роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об'єктів електричних мереж.

Додаткові вимоги щодо особливого режиму використання земель в межах спеціальних зон об'єктів енергетики встановлюються Правилами охорони електричних мереж, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами. 

Пунктами 13, 14 Правил передбачено, що  охоронних зонах кабельних ліній електропередачі додатково до обмежень, встановлених статтею 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», забороняється:

виконувати будівельні роботи та зводити об’єкти будівництва будь-якого призначення;

виконувати роботи із застосуванням автотранспорту та техніки з навантаженням на вісь понад 5 тонн;

займатися промисловим рибальством (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі та/або зв’язку (телемеханіки).

Фізичним особам/фізичним особам — підприємцям та юридичним особам, у тому числі власникам і користувачам земельних ділянок, у межах охоронних зон електричних мереж (повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв), забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об’єктів передачі електричної енергії, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, в тому числі:

перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки таких споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж;

накидати на струмопровідні частини об’єктів передачі електричної енергії і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи. 

Особливості провадження господарської та іншої діяльності на землях спеціальних зон об'єктів енергетики передбачені статтею  34 Закону.

Фізичні та юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок при провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) на землях охоронних зон об'єктів енергетики зобов'язані дотримуватись спеціального режиму їх використання та обмежень та обтяжень, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.

Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів енергетики і передачі електроенергії, зобов'язані негайно повідомити про це підприємство, що експлуатує об'єкти енергетики, територіальні органи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України або місцевий орган виконавчої влади.

Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові ділянки та насадження в спеціальних зонах об'єктів енергетики, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою відповідного підприємства.

Власники та користувачі земельних ділянок не мають права перешкоджати працівникам підприємств здійснювати контроль за технічним станом об'єктів транспортування електроенергії та виконувати планові і аварійно-відновні роботи.

Власники та користувачі земельних ділянок, органи місцевої влади зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств під час виконання ними планових і аварійно-відновних робіт, в організації під'їздів до об'єктів транспортування електроенергії відповідно до затвердженої цим підприємством схеми.

Статтею 36 Закону встановлена відповідальність за порушення законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон об'єктів енергетики.

Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством.

Державний контроль за дотриманням правового режиму спеціальних зон здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань палива та енергетики.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора