Офіційний сайт Іваничівської селищної ради
Волинська область, Володимирcький район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики

Дата: 04.06.2019 15:40
Кількість переглядів: 1047

Фото без опису

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики (вітрових генераторів) на землях сільськогосподарського призначення комунальної власності Іваничівської селищної ради Іваничівського району Волинської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО

        Іваничівська селищна рада. 45300, Волинська область, Іваничівський район, смт. Іваничі, вул. Грушевського, буд. 13

ЄДРПОУ:  04335186

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики (вітрових генераторів) на землях сільськогосподарського призначення комунальної власності Іваничівської селищної ради Іваничівського району Волинської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.

Детальний план території розроблено на підставі рішення Іваничівської селищної ради №34/12 від 26 лютого 2019 р. «Про розроблення детальних планів територій для будівництва і обслуговування об’єктів альтернативної енергетики».

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Закону України «Про енергозбереження»;

– ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДСТУ 8339:2015 «Вітроенергетика. Вітроелектростанції. Оцінення впливу на навколишнє середовище»;

– ДСТУ 8340:2015 «Вітроенергетика. Площадки для вітроелектростанцій. Вимоги до вибору»;

– СанПин 42-128-4948-89 «Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки»;

– ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Урядом України затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 01.10.2014 № 902-р), яким передбачено збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії, у структурі загального кінцевого енергоспоживання України у 2020 році до рівня не менш як 11%. Окрім того Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р), передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. У коротко- та середньостроковому горизонті (до 2025 року) прогнозується зростання частки відновлюваної енергетики до рівня 12% від загального первинного постачання енергії та не менше 25% – до 2035 року.

Розвиток вітроенергетики відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону.

Об’єктом будівництва є вітрогенератор (вітроелектричні установки або скорочено ВЕУ) – це прилад для перетворення енергії вітру в електричну.

Спочатку він перетворює кінетичну енергію вітру в механічну енергію ротора, а потім в електричну енергію. Потужність вітрогенератора може бути від 5 КВт до 4500 КВт. Сучасні пристрої генерують енергію навіть дуже слабкого вітру – від 4 м/с. Такі споруди можуть бути джерелом енергії для локальних і острівних об'єктів, так як вирішують проблеми енергопостачання автономно.

Потоки вітру обертають лопаті вітрогенератора: проходять через турбіну, що приводить її в дію і вона починає обертатися. На валу турбіни виникає енергія, яка буде пропорційна вітровому потоку. Чим сильніший вітер, тим більша кількість енергії виникає. Далі енергія передається по валу ротора на мультиплікатор, який її створює. Генератор перетворює механічну енергію в електричну.

Територія, на якій пропонується влаштування 37 вітрових генераторів на орієнтовній площі 150 га належить Іваничівській ОТГ, яка складається з Іваничівської селищної ради (центр громади), Мишівської та Соснинської сільських рад.

Іваничівській селищній раді підпорядковані: смт. Іваничі, с. Долинка, с. Романівка. Мишівській сільській раді підпорядковані такі села: Мишів, Древині, Іванівка, Лугове, а Соснинській – с. Соснина та с. Менчичі.

Іваничівський район розташований на Волинській височині. Найвища точка поверхні району 251 м на околиці с. Грибовиця. Невелике розчленування рельєфу району обумовлено річками Західний Буг, Луга. Найбільше погорбовання рельєфу виражене на околицях сіл Гряди, Верхнів, Кропивщина, Грибовиця. В цій частині району є невеликі яри. В межах району знаходяться кам'яновугільні відклади, товщина шарів яких досягає до 130-140 см. Поряд з цим, на території району виявлені запаси глини поблизу с. Мишів, піски, мергель (Грибовицьке родовище), є також ознаки запасів нафти, мінеральних вод /містять йод, бром/, але поки що вони не добуваються.

Клімат помірно-континентальний, зима відносно м'яка з частими відлигами, літо помірно тепле та вологе, весна і осінь затяжні. Середньорічна температура повітря становить 7,4°С, найнижча вона у січні (-4,9°С), найвища –  в липні (18,0°С).

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – в грудні. Найбільшу повторюваність в місті мають вітри із заходу, найменшу – з північного сходу. Найбільша швидкість вітру – у листопаді, найменша – влітку. У січні вона в середньому становить 4,1 м/с, у липні – 2,8 м/с.

Екологічні умови ділянки проектування – задовільні.

На даний час, територія на яку розробляється ДПТ використовується, як землі с/г призначення та відносяться до земель Іваничівської селищної ради Іваничівської ОТГ. Елементи благоустрою на даній території відсутні.

На території проектування відсутні існуючі будівлі та споруди, об‘єкти культурної спадщини не виявлено. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.

На території Іваничівського району між селом Павлівка та смт Іваничі розташований Паавлівський закаазник – загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Площа 1528 га. Статус надано згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації від 26.05.1992 року, № 132. Перебуває у віданні ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» (Павлівське лісництво, кв. 11-24). Створений з метою збереження природного комплексу, в який входять два лісові урочища – «Павлівське» і «Ляхів». Переважають високобонітетні насадження дуба черешчатого (до 65 %) віком бл. 60 р. Серед інших порід дерев тут зростають: сосна, ялина, модрина європейська (рідкісна на Волині). У підліску: ліщина, бузина чорна. Серед трав'яних рослин: медунка лікарська, герань лісова, барвінок, а також підсніжник звичайний, занесений до Червоної книги України. З тварин водяться: козуля, дикий кабан, куниця лісова, вивірка, а також лелека чорний і підорлик малий, занесені в Червону книгу України. На водоймах, що входять до складу природного комплексу, гніздяться: лебідь-шипун, кулик, качка.

Ймовірні наслідки

У процесі будівництва та експлуатації вітрових генераторів (ВЕУ) на території можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у табл. 1.

Табл. 1. – Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті  провадження планової діяльності)

Відходи

Під час проведення будівельних та підготовчих робіт будуть утворюватися комунальні, будівельні відходи. Будівельні відходи, які можуть складатися з брухту бетону, дерев’яних конструкцій, лому чорних металів, піску, каміння.

Поверхневі та підземні води

Створення додаткових впливів не передбачається. Технологічні стоки відсутні.

Ґрунт та надра

Вплив здійснюватиметься: при розробці котлованів для фундаменту ВЕУ; прокладанні комунікаційних і технологічних кабелів на глибині; будівництві і реконструкції під’їзних технологічних доріг.

Атмосферне повітря

У результаті виконання підготовчих і будівельних робіт будуть наявні неорганізовані нестаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря – автотранспорт, дизель-генератор, зварювальні роботи, пересипка сипучих матеріалів (грунт, пісок, щебінь).

При зварюванні в атмосферне повітря виділяється - заліза оксид, марганець та його з'єднання, хром шестивалентний, азоту оксид, вуглецю оксид.

Акустичний вплив

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження.

ВЕУ є стаціонарним джерелом непостійного широкополосного шуму у звуковому та інфразвуковому діапазонах (менше 20 Гц).

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається.

Флора та фауна

З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Геологічне середовище

Вплив буде здійснюватися при розробці котлованів для фундаменту ВЕУ

Технологічні ризики / аварії що можуть вплинути на здоров’я населення

Додаткового впливу на стан здоров’я населення безпосередня діяльність вітрових генераторів не створюватиме. Технологічні ризики можливі при порушенні у монтажі та роботі ВЕУ

Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки розміщення вітрових генераторів в першу чергу визначається метеорологічними умовами: швидкістю і стабільністю вітрових потоків. Крім того при виборі майданчика будівництва до уваги повинні прийматися всі природоохоронні чинники та кількість виробленої електроенергії. Рішення про розміщення ВЕУ повинні прийматися, виходячи із наступних умов:

– мінімальний вплив на навколишнє природне середовище;

– відсутність проходження по майданчику планованого будівництва ВЕУ міграційних шляхів орнітофауни;

– віддаленість від житлової забудови;

– ефективне використання вітрового потенціалу з метою забезпечення найбільшого виробництва електроенергії при вибраному типі ВЕУ;

– мінімально необхідні площі відведення земель в постійне і тимчасове користування;

– оптимальні технологічні зв'язки комплексу основних технологічних споруд.

Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.

Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

– доповіді про стан довкілля.

– статистичну інформацію.

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

– дані моніторингу стану довкілля.

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для встановлення основного технологічного обладнання і допоміжних споруд та систем, потрібно визначити загальну площу. Визначити спосіб передачі землі – постійне користування (довгострокова оренда), відвід землі для розміщення вітроенергетичних установок, під’їзних площадок. Відвести смуги землі для розміщення монтажних майданчиків на період виконання будівельно-монтажних робіт. Прокладання підземних кабельних мереж здійснювати вздовж існуючих доріг, меж, інших лінійних об’єктів відповідно до схем інженерних мереж, узгоджених із землекористувачами і власниками існуючих мереж.

Визначити вплив на біорізноманіття території, місцеві орнітокомплекси та окремих видів птахів.

Визначити способи поводження з відходами, що утворюватимуться під час будівництва та експлуатації ВЕУ.

Передбачити проведення робіт з рекультивації порушених земель відповідно до вимог існуючого законодавства.

На стадії проектування провести докладні розрахунки по об'ємах ґрунту, що виймається, і основних чисельних показниках рекультивації.

Визначити можливі технологічні впливи та ризики роботи ВЕУ.

Оцінити шумове та вібраційне забруднення протягом періоду будівництва та експлуатації ВЕУ, зокрема, механічне та  аеродинамічне.

Визначити можливість виникнення електромагнітного впливу.

Забезпечити зниження негативних вплив робіт, зокрема, максимально використовувати існуючі дороги. Нові ділянки під’їзних доріг будувати таким чином, щоб піддавати мінімальним ушкодженням геологію і геоморфологію ділянок

Не допускати заправки будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами на ділянці. Залишки будiвельних матерiалiв вивозяти у спеціально відведені місця.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, необхідно включити вертикальне планування території, поверхневе водовідведення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

ПОВНИЙ ТЕКСТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора